محل برگزاری کنگره

آدرس : تهران، بزرگراه شهید همت غرب، تقاطع شیخ فضل الله نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان ایران، مرکز همایشهای بین المللی رازی

تاریخ برگزاری: 5 لغایت 7 اردیبهشت ماه 1397