محورهای تخصصی

ردیف عناوین محورها              مسئولین محورها
1 نقش آزمایشگاه آندرولوژی درنتایج ART دکتر محمد حسین نصر اصفهانی
2 آیا زمان استفاده از تولید گامت آزمایشگاهی در بالین فرا رسیده است؟ دکتر مرتضی کروجی
3 فن آوری های جدید در جنین شناسی دکتر محمدعلی خلیلی
4 مدیریت درمان زوج نابارور دکترفردین عمیدی
5 تولید مثل پس از درمان سرطان (پیشرفت ها و چالش ها) دکتر اعظم­السادات موسوی
6 اپی ژنتیک و آزمایشگاه: اثر کوتاه و دراز مدت آن برگامت و جنین دکتر محمد حسین مدرسی
7 نقش کلونینگ در علوم دامی دکتر مهدی حاجیان
8 کنترل عفونت ها در تولیدمثل دکترمینو محرز
9 نقش تحریک تخمک گذاری بر کیفیت تخمک دکتر اشرف آل یاسین
10 مدیریت اندومتریوزیس، درس ازگذشته و نگاه به آینده دکتر شاهین خزعلی
11 PCOS  و درمان های آن در ART دکتر فهیمه رمضانی
12 شکست مکرر لانه گزینی خانم دکتر سهیلا انصاری پور
13 CGH array-FISH-NGS و موزائیسم دکتر سعید رضا غفاری
14 چالش های موجود در انجام اهدا دکتر محمد مهدی آخوندی
15 ارزیابی داروهای ناباروری مورد استفاده در ایران دکتر شادی ضیائی
16 تاثیر مکمل­های آنابولیک بر اسپرماتوژنز و کیفیت باروری دکتر هادی اسماعیلی
17 چگونه می توان رویکردهایی یکپارچه در زمینه مراقبت از مادر و فرزند جهت دستیابی به نتایجی بهتر طراحی کرد؟ Dr.Nick.A.Guldemond
18 توسعه جمعیت سالم از  چشم انداز چرخه زندگی دکتر ناهید اکبری